Markkinointi 2020 -tutkimuksen mukaan asiakasymmärryksen kehittäminen ja markkinoinnin johtaminen datan ja analytiikan avulla ovat markkinointi-investointien vetureita vuonna 2020.

Markkinointiteknologiat on otettu käyttöön valtaosassa suurimpia yrityksiä, ja teknologiainvestointeja kasvatetaan myös jatkossa. Panostukset omiin kanaviin ovat yhä kasvussa, mutta myös satsaukset maksettuun mediaan kasvavat. Some, sisältö- ja sähköpostimarkkinointi sekä hakukonemainonta ovat nousussa.

Mielenkiintoinen löydös oli, että hieman paradoksaalisesti sekä inhousing että outsourcing ovat kasvussa. Markkinointitoimintoja siirretään yritysten sisälle, mutta samanaikaisesti yritykset käyttävät enenevässä määrin alihankintaresursseja täydentämään omia markkinointi- ja muita tiimejä.

Markkinointi 2020 on IAB Finlandin ja Avauksen toteuttama tutkimus, joka julkaistiin 5.11.2019. Voit ladata tutkimuksen IAB Finlandin sivuilta.