Asiakkuusmarkkinointi

Asiakkuusmarkkinointi

Asiakasymmärrykseen perustuvaa markkinointia, jolla hankit uusia asiakkaita, parannat nykyisten asiakkaiden kannattavuutta ja kohennat asiakaskokemusta.

Asiakkuusmarkkinointi ei ole markkinoinnin alalaji tai lohko. Se on tavoitteellinen ajattelumalli ja toimintatapa, jonka tavoite on kasvattaa asiakasarvoa, toisaalta yrityksen arvoa asiakkaalle, mutta myös asiakkaan arvoa yritykselle. 

Asiakkuusmarkkinointia ovat kaikki asiakasarvon ja asiakkuuden elinkaaren kasvattamiseen tähtäävät toimenpiteet, kanavasta riippumatta. 

Asiakkuusmarkkinointi perustuu tietoon ja ymmärrykseen asiakkaiden elämästä ja käyttäytymisestä sekä jatkuvaan mittaamiseen ja kehittämiseen. 

Jutellaan,  miten voisimme tarjota enemmän arvoa asiakkaillesi ja miten toisaalta voisit kasvattaa asiakkuuksiesi arvoa. Parhaimmillaan asiakasmarkkinointi kun toimii kumpaankin suuntaan.

”Uskolliset asiakkaat kuluttavat asiakkuuden elinkaaren aikana 10 kertaa enemmän kuin satunnaiset asiakkaat.”

Kysy lisää