Silta-projektissa kehitetään modernin asiakkuusmarkkinoinnin toimenpiteet, joilla yrityksen toiminnan ja asiakkaan odotusten välinen kuilu kurotaan umpeen. Projektin lopputulemana on toimenpidesuunnitelma, jonka avulla kehität liiketoimintaa ja kohennat asiakaskokemusta.

Suhteen Silta tarkastelee yrityksen asiakkuusajattelua ja -markkinointia viiden Silta-pilarin kautta

Sankaruustekijä Määrittää kilpailuedun, nimenomaan asiakkaan kokeman arvon näkökulmasta.

Yhteisöllisyys Yhteisöllisyys on maailman muutoksen myötä saanut lukuisia uusia muotoja. Mitkä niistä ovat relevantteja yritykselle?

Huolenpito Asiakkaat odottavat, että yritykset ja brändit pitävät huolta esimerkiksi yhteisöstä, ympäristöstä, tai tulevaisuudesta.

Dialogi Moderni asiakkuusmarkkinointi edellyttää, että siirrymme vuoropuhelusta aitoon vuorovaikutukseen.

Elämyksellisyys Millaisten tekojen kautta olemme asiakkaiden mielestä kiinnostavia ja vetovoimaisia?

Silta-projektin toteutus

Silta-projekti alkaa selvityksellä lähtötilanteesta, jossa paneudutaan haastatteluin ja nettikyselyin yrityksen toimintaan sekä asiakkaiden odotuksiin. Lähtötilanteesta laaditaan analyysi co-creationin pohjaksi. Yhteisessä työpajassa kehitetään keinoja, joilla kuilu yrityksen toiminnan ja asiakkaiden odotusten välillä ylitetään.

Lopputulemana on toimenpidesuositus, jolla tuotetaan arvoa asiakkaille ja autetaan heitä ylittämään esteet ja hallitsemaan riskit.

Silta voidaan toteuttaa kokonaan virtuaalisena.

Kysy lisää!

Lassi Hakkarainen – lassi@suhde.fi | 0400 926 688

Tuija Malinen – tuija@suhde.fi | 050 389 4646