SANKARUUSTEKIJÄ
Moderni kilpailuetu määritellään ennen kaikkea asiakaskokemuksen ja asiakkaan kokeman arvon kautta.


Onko yrityksessäsi kiteytetty asiakaslupaus, joka kertoo, miksi yrityksesi/tuotteesi/palvelusi oli paras valinta juuri hänelle?

Osaavatko yrityksesi työntekijät kyseisen asiakaslupauksen vaikka unissaan?

Tiedätkö millaista arvoa asiakkaasi odottaa saavansa yritykseltäsi/tuotteeltasi/palvelultasi ja miten hän mieltää teidän vastaavan hänen odotuksiinsa?


YHTEISÖLLISYYS
Yhteisöllisyys on maailman muutoksen ja digitaalisuuden myötä saanut lukuisia uusia muotoja, joita voi hyödyntää modernissa asiakkuusmarkkinoinnissa.


Hyödyntääkö yrityksesi yhteisöllisyyden rakentamista ja kokemista asiakkuusmarkkinoinnissa?

Tarjoaako yrityksesi asiakkailleen mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen digitaalisilla alustoilla (esim. tiedonjako, avoin data, neuvonta, vertaistuki tai -kauppa jne.)?

Onko yrityksessäsi kehitetty tuotteita tai palveluita, jotka perustuvat jakamistalouteen tai yhteiskäyttöön?


HUOLENPITO
Odotukset huolenpidosta ulottuvat nykyään huomattavasti laajemmalle kuin vain asiakassuhteen vaalimiseen. Asiakkaat odottavat, että yritykset ja brändit pitävät huolta paitsi asiakkaistaan, myös esimerkiksi yhteisöstä, ympäristöstä, tai tulevaisuudesta.


Tekeekö yrityksesi tekoja, joilla se osoittaa pitävänsä huolta esimerkiksi yhteisöstä, ympäristöstä, tai tulevaisuudesta?

Viestiikö yrityksesi asiakkailleen kyseisistä teoista?

Mikä on tärkeää sinun asiakkaillesi? Mistä he toivovat yrityksesi pitävän huolta:


DIALOGI
Moderni asiakkuusmarkkinointi edellyttää, että siirrymme vuoropuhelusta aitoon vuorovaikutukseen, mikä edellyttää asiakkaalta sekä motivaatiota että mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa.


Onko asiakkaillasi tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa osto- tai palveluprosessiin?

Voivatko asiakkaasi aidosti osallistua yrityksesi tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen

Onko yrityksessäsi mietitty, miten asiakkaat hyötyvät, kun antavat itsestään ja käyttäytymisestään tietoa (käänteinen arvonluonti).


ELÄMYKSELLISYYS
Moderni markkinointi on tekoja. Moderni asiakkuusmarkkinointi edellyttääkin, että pohditaan, millaisten tekojen kautta olemme asiakkaiden mielestä kiinnostavia ja vetovoimaisia, miten ne toteutetaan ja miten niistä viestitään asiakkaille?


Uskotko merkityksellisten tekojen olevan avain onnistuneeseen markkinointiin ja parempaan asiakaskokemukseen?

Perustuuko yrityksesi markkinointi osin tai kokonaan asiakkaalle merkityksellisiin tekoihin ja niistä viestimiseen?

Onko yrityksesi kuluneen vuoden aikana tehnyt tekoja, joita on aktiivisesti hyödynnetty markkinoinnissa ja viestinnässä?