Markkinointi- ja asiakkuusstrategiat

Markkinointi- ja asiakkuusstrategiat

Mitä tarjoamme ja miksi. Kenelle ja milloin? Missä ja miten? Ja ennen kaikkea: miten luomme arvoa asiakkaille?

Strategian peruskysymykset ovat sinänsä simppelit. Kiteytetty strategia kertoo, mitä tarjotaan, kenelle ja miksi – ja millaisin keinoin peli voitetaan.

Strategia jää kuitenkin kuolleeksi kirjaimeksi, jos se kumpuaa vain yrityksen lähtökohdista. Toki strategian pitää perustua yrityksen tavoitteisiin, mutta sillä ei ole elinmahdollisuuksia, jollei se tähtää arvon tuottamiseen asiakkaille.

Tuottamalla arvoa saamme asiakkaita ja vahvistamme asiakasuskollisuutta. Kestävä strategia katsookin maailmaa nimenomaan asiakkaan näkökulmasta, sillä asiakas määrittelee itse, mikä hänelle on arvokasta.

Etevimmästäkään strategiasta ei myöskään ole mitään hyötyä, jollei se jalkaudu kampanjoiksi ja toimenpiteiksi. Me olemme paitsi näkijä, myös tekijä. Annamme mieluusti panoksemme strategiseen ajatteluun, mutta olemme yhtä lailla valmiit työntämään kädet saveen.

”Kun asiakasuskollisuus kasvaa 10 %, yrityksen arvo kasvaa 30 %.”